Windykacja

Kancelaria wykonuje wszelkie czynności windykacyjne zmierzające do odzyskania niespłaconej w terminie należności wraz z należnymi z tego tytułu odsetkami, prowizjami, opłatami, a także kosztami postępowania.

Dochodzenie wierzytelności odbywa się na drodze prawnej i obejmuje postępowania:

  • polubowne przedsądowe,
  • sądowe,

Sporządzamy wezwania do zapłaty, pozwy sądowe, wnioski egzekucyjne oraz sprawujemy nadzór nad prawidłowym tokiem toczących się postępowań.

 

Doradzamy w zakresie konstrukcji prawnej kontraktów handlowych celem jak najlepszego zabezpieczenia interesów biznesowych Klienta.