Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Z Naszych usług korzystają zarówno rozbudowane podmioty obrotu gospodarczego (spółki kapitałowe, handlowe spółki osobowe), jak i osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Wspieramy rozwój Naszych Klientów już od momentu powzięcia przez nich decyzji
o prowadzeniu własnego biznesu.

Towarzyszymy przedsiębiorcom na każdym etapie prowadzonej działalności, wspieramy ich radą, natomiast w trakcie jego funkcjonowania reprezentujemy interesy Klienta przed sądami, organami władzy publicznej, a także kontrahentami czy pracownikami.

 

Prawnicy Kancelarii Radców Prawnych Drapała, Nowicki, Grajek reprezentują klienta przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i karnych, organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami arbitrażowymi we wszystkich instancjach.

Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach sporów, począwszy od wszechstronnej analizy sprawy, zgromadzenia dowodów, przygotowania pism procesowych, przez negocjacje ugodowe i reprezentację procesową, a na egzekucji orzeczeń kończąc.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej powierzonej nam sprawy. Zdobyte przez nas doświadczenie pozwala skutecznie i efektywnie prowadzić nawet najbardziej skomplikowane postępowania.