Nieruchomości i prawo lokalowe

Udzielamy porad i reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących nabycia własności nieruchomości, ochrony własności, o eksmisję, ustanowienie i zniesienie służebności (służebność drogi koniecznej, służebność przejazdu), w sprawach dotyczących użytkowania wieczystego.

Oferujemy również obsługę prawną spółdzielniom mieszkaniowym.

Zajmujemy się także pomocą w uzyskaniu odszkodowania za bezumowne korzystanie
z nieruchomości i ustanowieniu służebności przesyłu.

Naszym klientom pomagamy uzyskać:

  • wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu za każdy rok pozostawania urządzeń przesyłowych na gruncie Klienta ,
  • odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu za okres 10 lat wstecz,
  • usunięcia z nieruchomości urządzeń przesyłowych lub ich przesunięcia,
  • wykupu nieruchomości w przypadku gdy urządzenia przesyłowe uniemożliwiają właścicielowi dalsze prawidłowe korzystanie z działki albo w sposób zgodny z dotychczasowym jej przeznaczeniem.

Możesz liczyć na nasze doświadczenie, fachowość i profesjonalizm.