Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria Radców Prawnych Drapała, Nowicki, Grajek oferuje szeroką pomoc w zakresie problematyki prawa pracy, skupiając się zarówno na indywidualnych zagadnieniach prawnych, w tym ochronie interesów pracownika, jak również kompleksowej obsłudze podmiotów zatrudniających pracowników.

Nasi prawnicy posiadają cenne doświadczenie zdobyte na Sali sądowej w licznych sporach pracowniczych, w których z powodzeniem reprezentowali klientów.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w wielu aspektach prawa pracy, m.in. w zakresie:

 • rozwiązania stosunku pracy
 • sporu o zaległe wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop
 • rozliczenia dodatków za godziny nadliczbowe
 • naruszenia uprawnień pracowniczych
 • mobbingu

 

czy też w przypadku przedsiębiorców w zakresie:

 • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
 • przygotowywanie kontraktów menedżerskich,
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji,
 • przygotowywanie regulaminów pracy oraz wynagradzania, regulaminów funduszu socjalnego, jak i harmonogramów czasu pracy,
 • przygotowywanie umów z członkami organów spółek oraz kadrą kierowniczą,
 • negocjacje oraz przygotowywanie porozumień dotyczących rozwiązywania umów z członkami organów spółek oraz kadrą kierowniczą,
 • zastępstwa procesowego w sprawach przed Sądem Pracy.