Prawo korporacyjne i gospodarcze

Kancelaria Radców Prawnych Drapała, Nowicki, Grajek oferuje usługi w zakresie obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego, zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych oraz spółek osobowych, przygotowania umów spółek
i zmian do nich, organizację walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników oraz rad nadzorczych, a także udział w obradach tych organów.

Prowadzimy kompleksowo postępowanie rejestrowe oraz przygotowujemy procesy łączenia, podziału i przekształcania spółek.

Zajmujemy się kompleksową obsługą w zakresie:

 • opracowywania dokumentacji korporacyjnej – statutów, umów spółek, regulaminów,
 • zakładania, łączenia, przekształcania, podziału oraz likwidacji spółek prawa handlowego,
 • opiniowania i reprezentacji w sprawach związanych z odpowiedzialnością członków władz spółek oraz odpowiedzialnością samych spółek,
 • pomocy prawnej przy wypracowywaniu szeroko rozumianego stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 • bieżącego doradztwa na rzecz władz spółek handlowych: organów właścicielskich, nadzorczych i zarządzających oraz indywidualnych członków tych organów,
 • przygotowywania projektów uchwał organów spółki,
 • reprezentowania i doradztwa na posiedzeniach władz spółek,
 • doradztwa prawnego i reprezentacji w sprawach korporacyjnych
  w postępowaniach cywilnych, w tym rejestrowych oraz administracyjnych,
 • bieżącej obsługi korporacyjnej przedsiębiorców