Reprezentacja przed Sądem i urzędami

Prawnicy Kancelarii Radców Prawnych Drapała, Nowicki, Grajek reprezentują zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych
i karnych, organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami arbitrażowymi we wszystkich instancjach.

Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach sporów, począwszy od wszechstronnej analizy sprawy, zgromadzenia dowodów, przygotowania pism procesowych, przez negocjacje ugodowe i reprezentację procesową, a na egzekucji orzeczeń kończąc.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej powierzonej nam sprawy. Zdobyte przez nas doświadczenie pozwala skutecznie i efektywnie prowadzić nawet najbardziej skomplikowane postępowania.