Prawo budowlane

Kancelaria Radców Prawnych Drapała, Nowicki, Grajek zapewnia profesjonalną
i kompleksową obsługę prawną w zakresie procesów inwestycyjnych i budowlanych,
w tym prowadzonych w ramach prawa zamówień publicznych.

 

Kancelaria opiniuje, negocjuje i sporządza umowy, doradza i zapewnia prawne wsparcie w trakcie realizacji inwestycji. Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów w licznych postępowaniach sądowych, administracyjnych i arbitrażowych.

 

Od kilku lat z powodzeniem współpracujemy z przedstawicielami branży budowlanej
w tym inwestorami, generalnymi wykonawcami, jak i podwykonawcami. Kancelaria prowadzi również stałą współpracę z biegłymi rzeczoznawcami i notariuszem.