Odszkodowania

Jednym z wiodących profili działalności Kancelarii są szeroko pojęte sprawy odszkodowawcze.

Prawnicy Kancelarii z powodzeniem pomagają osobom poszkodowanym w uzyskaniu satysfakcjonującego odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Reprezentujemy interesy Naszych Klientów w sporach z zakładami ubezpieczeń, instytucjami finansowymi, podmiotami gospodarczymi, organami administracji publicznej, a także osobami fizycznymi.

Towarzyszymy poszkodowanym na każdym etapie dochodzenia przez nich roszczeń.

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę osób poszkodowanych w:

 • wypadkach komunikacyjnych,
 • wypadkach przy pracy,
 • wyniku błędów w sztuce lekarskiej,
 • pracach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
 • innych zdarzeniach losowych.

W przypadku wypłaty zaniżonego odszkodowania, pomagamy w dochodzeniu dalszych kwot, które w pełni odzwierciedlą zakres poniesionych szkód, a także doznanego cierpienia fizycznego oraz psychicznego.

Podejmujemy się prowadzenia spraw o wysokim stopniu skomplikowania, których nie podjęli się inni.

Poszkodowanym, w zależności od konkretnej sprawy, przysługuje szereg roszczeń, m. in.:

 • odszkodowanie za szkody w mieniu,
 • odszkodowanie za koszty leczenia, przygotowania do wykonywania innego zawodu,
 • renta, renta tymczasowa, renta alimentacyjna,
 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę,
 • zwrot kosztów pogrzebu,
 • odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za śmierć bliskiego członka rodziny.

W tym zakresie współpracujemy z: 

 • https://akademiamotoryki.pl/
 • http://www.odszkodowania-tco.pl/