Dane osobowe i polityka prywatności

Korzystając z naszej strony internetowej i dostępnych na niej serwisów, usług i funkcjonalności, powierzacie nam Państwo swoje dane osobowe. W ramach poszczególnych usług lub funkcjonalności może się zdarzyć, że powierzysz je podmiotom, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Państwu usług odpowiedniej jakości. Celem niniejszej Polityki jest poinformowanie Państwa jakie dane zbieramy, w jakim celu, na jakiej podstawie i do czego możemy je wykorzystywać. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Polityce mają znaczenie dla ochrony Państwa praw i wolności, dlatego prosimy abyście Państwo zapoznali się z treścią tego dokumentu.

Przetwarzając Państwa dane opieramy się na przepisach prawa, w szczególności przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) — zwanego dalej RODO, jak również przepisach prawa krajowego, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo, informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) — zwanym dalej RODO: Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych „DNG” S. Drapała, T. Nowicki i T. Grajek spółka cywilna, ul. Polna 12, 87-162 Lubicz, NIP 8792681705, tel. +48  577 333 106, e-mail: kancelaria@kancelaria-dng.pl (dalej: Kancelaria). W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kancelaria@kancelaria-dng.pl. Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących celach: w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu: świadczenia usług na rzecz swoich Klientów, rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji, prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych, obsługi Klientów, badania satysfakcji Klientów oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z oferowanych usługi i produktów, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.kancelaria-dng.pl, w celu wykonania umów zawieranych przez Kancelarię z Klientami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą w Kancelarii lub nawiązaniu współpracy z Kancelarią na podstawie umowy cywilnoprawnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO — dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą). Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazane, podmiotom, z których usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności, tj. obsłudze księgowej, informatycznej, bankowi, ubezpieczycielom (w przypadku dochodzenia roszczeń z polisy OC) oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, lecz wyłącznie w zakresie nieobjętym tajemnicą zawodową, chyba że takie powierzenie jest niezbędne do wykonania umowy lub gdy dane są powierzane podmiotowi, którego również dotyczy obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej. Nigdy nie przekazujemy danych dotyczących prowadzonych spraw oraz innych informacji objętych tajemnicą zawodową, za wyjątkiem osób przy pomocy których świadczymy pomoc prawną.

 

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie, telewizorze z technologią smart) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Drapała, Nowicki, Grajek Kancelaria Radców Prawnych spółka cywilna, ul. Polna 12, 87-162 Lubicz, a czasami podmioty przetwarzające świadczące usługi analityczne lub twórcy aplikacji. O zmianach co do liczby i oznaczenia podmiotów mających dostęp do Państwa danych będą Państwo informowani poprzez zmiany w Polityce prywatności. Nie przetwarzamy plików cookies w celach marketingowych.

Jedynie dla wyjaśnienia należy wskazać, że pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika, jednakże na ich podstawie można ustalić zwyczaje lub preferencje danej osoby.

Nasza strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Chcemy poinformować Państwa, że korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii jedynie w celach statystycznych.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies z uwagi na czas przechowywania stałe — przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Natomiast biorąc pod uwagę cel, któremu służą pliki cookies, stosujemy następujące rodzaje plików:

niezbędne do działania usługi i funkcjonalności strony — umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i funkcjonalności; pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; pliki reklamowe — umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań; pliki statystyczne — służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i funkcjonalności. Czas przechowywania danych Państwa dane, zebrane na podstawie Państwa zgody, przechowujemy nie dłużej niż do chwili cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Po cofnięciu zgody lub po upływie okresu przechowywania Państwa dane osobowe zostaną usunięte z wszelkich nośników danych.

Natomiast dane w celach statystycznych, w sposób uniemożliwiający identyfikację, przechowujemy przez okres 1 roku.

W przypadku danych osobowych zebranych przez nas w celu zrealizowania prawnie uzasadnionych naszych interesów, dane te będą przez nas przetwarzane do czasu zrealizowania tych interesów. W przypadku danych osobowych zebranych w związku z wykonywaniem umowy lub w wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisów prawa, dane te będą przez nas przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w Państwa urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzystasz możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala każdemu użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn; określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.; blokowania lub usuwania cookies. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie i mogą ograniczyć lub wyłączyć możliwość dopasowania strony do Państwa potrzeb lub preferencji. Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej, jak również w wielu popularnych serwisach dotyczących bezpieczeństwa internetowego, które odnajdziesz z poziomu wyszukiwarki internetowej wpisując frazę „pliki cookies”.

Wedle naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych wymagane przez przepisy prawa i standardy techniczne, zaś Państwa dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r. Wszelkie zmiany wprowadzone przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą opublikowane na naszej stronie internetowej, będą obowiązywać na przyszłość i będą wymagały Państwa akceptacji, o czym zostaną Państwo powiadomieni.

W związku korzystaniem przez nas z usługi przechowywania części danych w szyfrowanej, zabezpieczonej, chmurze, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do Szwajcarii tj. do państwa trzeciego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska plus Islandia, Liechtenstein i Norwegia), objętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r., 2000/518/WE, gwarantującego odpowiedni stopień ochrony danych osobowych (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0518&from=PL). Państwa dane osobowe  będą przechowywane: do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej związanych z realizacją umowy, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej niż przez okres 10 lat, w pozostałych przypadkach — do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń podatkowych, nie dłużej niż przez okres 6 lat, w przypadku rekrutacji — przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Posiadają Państwo prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych w każdym czasie, z tym że możliwość usunięcia Państwa danych osobowych może być ograniczona przez przepisy ustawy o radcach prawnych lub przepisy szczególne, z uwagi na charakter działalności zawodowej radców prawnych bądź poprzez prawnie uzasadniony interes Kancelarii jako administratora danych. Posiadają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Posiadają Państwo prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych lub w pamięci komputera w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera. Posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. Każde z uprawnieniach wymienionych w punktach od 11 do 15 mogą Państwo zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres siedziby Kancelarii z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres kancelaria@kancelaria-dng.pl. W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć w formie pisemnej, przesyłając je na adres Kancelaria Radców Prawnych „DNG” S. Drapała, T. Nowicki i T. Grajek spółka cywilna, ul. Polna 12, 87-162 Lubicz z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kancelaria@kancelaria-dng.pl. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa, w tym RODO lub przepisów krajowych. Przekazanie nam Państwa danych osobowych odbywa się w sposób całkowicie dobrowolny, jednakże odmowa przekazania nam tych danych może uniemożliwić nam kontakt z Państwem, udzielenie pomocy prawnej lub wykonanie usługi.